Start ProdukterTjänsterInformationUtbildningNyheter

Serviceavtal

 

Våra serviceavtal hjälper dig att hålla ditt säkerhetssystem i form.

 

 – Grundservice
I grundservice ges möjlighet till prioriterad service under dag, kväll, helgtid dygnet runt enligt gällande prislista. detta avtal ingår i samtliga säkerhetssystem som vi levererar.

 

– Revision/kontroll
Revisionsintervall är normalt 3 år. Revision innebär att kontroll av hela eller delar av anläggningen enligt gällande regler/larmklass/intyg. IPS debiterar för förbrukningsartiklar samt trasiga komponenter enligt gällande prislista.

 

– Fri service
Med fri service menas att resa samt arbetstid ingår i avtalet upp till 3 st besök per kalenderår. Fri service gäller endast på av IPS levererad materiel och installation. Skador vid yttre åverkan/sabotage ingår ej. Vid förändring eller ombyggnad/uppgradering debiteras kund enligt gällande prislista.