Start ProdukterTjänsterInformationUtbildningNyheter

Jour på IPS

Dygnet runt

Jag heter Patrik och är servicetekniker på IPS Alarm.

Har du problem kontakta mig på 031-84 40 00 eller via mail på jour@ipsalarm.se

Larmsystem Det finns mycket att tänka på när man väljer ett larmsystem. Finns det krav från försäkringsbolag eller annan myndighet eller kravställare?
Säkerhetsdörr Med en säkerhetsdörr ökar skyddet mot inbrott,brand och oljud.
Mobil inspelning Mobil inspelningsutrustning för specialuppdrag
Skyddsfilm Med skyddsfilm skyddas befintliga fönster till en låg kostnad.